LT | EN

LMTA STUDIJŲ MIESTELIO ARCHITEKTŪRINIAI PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Paskirtis: Visuomeninis objektas
Vieta: Vilnius
Statybos rūšis: Nauja statyba
Etapas: Konkursas
Metai: 2015
Komanda: metrO – Julius Biliūnas, Paulius Kisielis, Algimantas Mačiulis, Tautvilė Džiugytė, Edvinas Pliuščikas ir Romas Viešchnickas

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

Architektūrinė koncepcija

Pagrindinė užduotis formuojant LMTA komplekso projektinius pasiūlymus sukurti viešųjų erdvių bei mokslo ir reprezentacinių kompleksų sistemą, įvertinant esamus ir istorinius susisiekimo srautus, apjungiant vertingus, išlikusius istorinius architektūrinius elementus. Viešosioms erdvėms skiriamas ypatingas dėmesys, turint omenyje tai, jog šio komplekso tikslas tapti lokaliu visuomeninės paskirties centru bei viešu kultūriniu objektu. Architektūrinė koncepcija teatro scena – kuri tarnauja kaip viešųjų erdvių sistema, tuo pačiu susijungianti į vidinę komplekso teritorijos ašį. „Scenoje“ susitinka įvairių fakultetų studentai, dėstytojai, miestelio lankytojai. Įspūdžiui sustiprinti pasitelkiamos tamsios spalvos medžiagos grindiniui, taip pat tamsus, užuolaidas primenantis faktūrinis („Reckli“) betonas fasadų apdailai.

LMTA PLANSETAI_SKLYPO PLANAS

Komplekso sąsajos su kontekstu

Srautai. Pagrindinis siūlomo urbanistinio sprendimo tikslas – reintegruoti nagrinėjamą teritoriją į miesto struktūrą, panaudoti esamus pėsčiųjų srautus iš Olandų g., taip pat potencialius pėsčiųjų srautus nuo Krivių g. ir Kalnų parko į projektuojamą LMTA teritoriją, taip sukurti patrauklią viešą erdvę suteikiant šiai miesto daliai kūrybinio, visuomeninio centro įvaizdį. Projektuojamos teritorijos vidiniai ryšiai skirti tik pėstiesiems, formuojant bendrą viešąją erdvę, apjungiančią salių, fakultetų, administracijos ir bendrabučių kompleksus į vieną visuomeninį kultūrinį centrą.

koncept schemos.ai     koncept schemos.ai

Vizualinės ašys, perspektyvos.

  • Išlaikomas vizualinis ryšys Stalo kalnas pagrindinė teritorijos viešoji erdvė (tarp fakultetų kompleksų ir salių bloko) – Šv. Petro ir Povilo bažnyčia;
  • Akcentuojama vizualinė ašis link koplyčios, kylant Olandų gatve nuo transporto žiedo;
  • Turint omenyje komplekso matomumą iš pagrindinių miesto apžvalgos taškų, tūriniai komplekso sprendimai formuojami atsižvelgiant į “penktąjį fasadą”. Stogų linija laužyta – primenanti šlaitinius stogus, tuo pačiu atkartojanti reljefo perkritimus, formuojanti dinamišką, gamtinėms formoms artimą architektūrinį sprendimą. Tuo pačiu komplekso tūrinis sprendimas vizualiai nekonkuruoja su teritoriją supančiomis kalvomis.

Reljefas

Projektuojamo komplekso architektūriniai sprendimai formuojami maksimaliai atsižvelgiant į esamą reljefą – požeminių erdvių nenumatoma, viešosios erdvės projektuojamos įvertinant natūralius reljefo aukščio pokyčius. Vietomis numatyti pandusai ir laiptai derinami prie esamos situacijos. Įvertinant specifinį teritoriją supantį reljefą komplekso tūriai atitraukiami nuo supančių šlaitų.

LMTA PJUVIAI SU SVIESOM LMTA PJUVIAI SU SVIESOM

Tūriniai komplekso ryšiai su aplinka

  • Kultūros paveldo vertybės. Nagrinėjamoje teritorijoje esanti koplyčia išsaugoma kaip netradicinė erdvė meniniams projektams ir susibūrimams. Svarbus vizualinis ryšys fakultetai – koplyčia, įprasminantis neformalios meninės erdvės ir akademinio korpuso sąsajos svarbą. Archeologinių radinių ekspozicija numatoma bendroje viešojoje erdvėje, atidengti kultūriniai sluoksniai suteiktų papildomos estetinės vertės ir veiktų kaip papildomi traukos objektai. arklidės, parako sandėlis ir kt. XIX-XX a. pradžios pastatai – išardomi. Istoriniai pėsčiųjų ryšiai tarp žemutinės pilies ir Šv. Petro ir Povilo bažnyčios įvertinami atkuriant Parako gatvę ir orientuojant viešąsias komplekso erdves išilgai teritorijos, link Kalnų parko.
  • Pietinėje nagrinėjamos teritorijos dalyje esanti Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato riba. Siūlomais projektiniais sprendiniais atsižvelgiama į rezervato teritorijoje esančius pastatus, siūloma sklypo užstatymą tankinti, siekiant urbanistinio teritorijos vientisumo.
  • Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos, B. Dvariono muzikos mokyklos, Technologijų ir dizaino kolegijos Siūlomi teritorijos užstatymo sprendiniai įvertina tiek M. K. Čiurlionio menų mokyklos, tiek B. Dvariono muzikos mokyklos kompleksų mastelį ir erdvines konfigūracijas. Siūlomo komplekso fakultetų korpuso tūrinis sprendimas jungia esamą užstatymą ir naujai projektuojamą viešųjų erdvių ašį. Salių blokas taip pat projektuojamas įvertinant Olandų gatvės kryptį ir Technologijų ir dizaino kolegijos komplekso tūrį ir aukštingumą.Isklotine 1Isklotine 2
Rengiant projektinius pasiūlymus teritorija vertinama kaip urbanistinė dykrą, besiribojanti su pakankamai skirtingomis urbanistinėmis struktūromis, to pasekoje siūlomas sprendimas veikia kaip trūkstamas, apjungiantis elementas, įvertinantis tiek architektūrinę, tiek gamtinę situaciją.

LMTA viz int 2

 

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

      

© UAB Metro architektūra. Visos teisės saugomos. Sprendimas Solo Systems